Dodatkowe informacje:

pH

7.5

Dostępne opakowania


  10 l

Zalecenia

Dodać od 10-30 ml preparatu na każde 10 l wody brudnej lub ścieku.