Blog kategorie
NILFISK PRZEKONAJMY SIĘ RAZEM, ŻE CZYSTOŚĆ TO TERAZ COŚ WIĘCEJ
NILFISK PRZEKONAJMY SIĘ RAZEM, ŻE CZYSTOŚĆ TO TERAZ COŚ WIĘCEJ

   Czystość to teraz coś więcej. Pandemia COVID-19 w zasadniczy sposób zmieniła wiele aspektów naszego codziennego życia,czego przejawem jest między innymi większa niż dotychczas dbałość o zasady utrzymania czystości i zachowania higieny. 

Dla każdej branży czystość stała się kwestią priorytetową, a sprzątanie przeszło z planu drugiego na pierwszy. Nie jest to jednak zwykła korekta - jest to zmiana stereotypu, która w przypadku wielu firm będzie wymagała przyjęcia całkowicie nowego podejścia do kwestii utrzymania czystości.  

Firma Nilfisk zidentyfikowała cztery wymiary utrzymania czystości, które są wyznacznikami nowej rzeczywistości. Razem tworzą one mapę, której będziemy używać, aby pomóc naszym klientom w sprostaniu kolejnym wymaganiom, potrzebom i normom. Nie ograniczajmy się jednak do samej potrzeby podporządkowania się warunkom nowej rzeczywistości: wspólnie zmieniajmy ją na lepsze.

Poznaj bliżej powody, dla których wyrażamy przekonanie, że czystość to teraz coś więcej. Z naszych artykułów dowiesz się, jak postrzegamy każdy z czterech wymiarów utrzymania czystości z perspektywy obecnych i przyszłych potrzeb.

             

4 WYMIARY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

 

 

 

1. Szersza perspektywa w postrzeganiu roli czystości

Pandemia odmieniła sposób, w jaki postrzegamy utrzymanie czystości i to, jaką rolę pełni ono w naszym życiu codziennym. O ile nadal jest to działanie wspierające podstawową działalność biznesową, to jednak jego znaczenie uległo zmianie zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i psychologicznym.

Na poziomie funkcjonalnym zaistniała konieczność wprowadzenia bardziej rygorystycznych i zintensyfikowanych procedur czyszczenia często dotykanych powierzchni i przedmiotów, takich jak klamki drzwi, włączniki światła i urządzenia. Na poziomie psychologicznym utrzymanie czystości odgrywa coraz ważniejszą rolę w budowaniu zaufania, demonstrowaniu odpowiedzialności biznesowej i zapewnieniu bezpieczeństwa, każdej osobie przekraczającej próg drzwi.

Zmiany te są widoczne we wszystkich branżach. W sektorze usług magazynowych, na przykład, czyste otoczenie pozwalało zapewnić bezawaryjną, bezpieczną i wydajną pracę. Obecnie dla ochrony bezpieczeństwa pracowników wymagane jest dodatkowo dezynfekowanie pojazdów, urządzeń oraz miejsc przyjęć i odbiorów towarów. Podobnie jest w obiektach turystycznych, gdzie standardy czystości zapewniały pozytywne wrażenia gości i pomagały budować korzystny wizerunek marki. Obecnie jednak priorytetem jest nie tylko nieskazitelne wyglądające wnętrze, ale również „sanitarne bezpieczeństwo” gości.

Ta nowa perspektywa rodzi pytania i stawia wyzwania: Jakie procedury należy wdrożyć? Jakie rozwiązania zastosować? Jak można pomóc personelowi sprzątającemu i równocześnie zapewnić mu bezpieczne warunki pracy? Jak utrzymać wzmożony reżim sanitarny przy ograniczeniach czasowych i kadrowych?

Pandemia spowodowała zmianę w sposobie myślenia o utrzymaniu czystości. Coraz więcej firm w różnych branżach utrzymuje czystość na poziomie wcześniej zarezerwowanym dla najbardziej wrażliwych środowisk, takich jak szpitale. Powodem jest to, że czystość stała się synonimem bezpieczeństwa. W tej nowej rzeczywistości nie ma znaczenia, jaki rodzaj działalności prowadzisz lub jakim obiektem zarządzasz, musi być tam czysto.

W rozmowach z naszymi klientami, a także ekspertami od utrzymania czystości na całym świecie, odkryliśmy, że istnieją dwa główne sposoby myślenia o czystości: na poziomie funkcjonalnym i psychologicznym:

 • poziom Funkcjonalny - na czym polega czystość
 • poziom Psychologiczny - co oznacza czystość

Te dwa aspekty czystości są ze sobą ściśle powiązane. Przyjrzyjmy się, jak wpłynęła na nie pandemia. 

Funkcjonalny - Podniesienie standardów

Przed wybuchem pandemii COVID-19 wiele firm stosowało głównie funkcjonalne podejście do utrzymania czystości. W tym podejściu czyszczenie jest postrzegane jako zestaw procedur, wykorzystujących określone produkty i sprzęt, aby spełnić wymagany poziom jakości. Poziom jakości zazwyczaj zależał od kontekstu - podczas gdy placówki opieki zdrowotnej wymagały sprzątania zgodnie z najwyższymi standardami, sklepy detaliczne musiały być po prostu wystarczająco czyste, aby zapewnić przyjemne zakupy.

 
Warehouse

 

COVID-19 podniósł poziom standardów we wszystkich dziedzinach. Ta zwiększona potrzeba czystości wiąże się z odpowiednią zmianą procedur, produktów i używanego sprzętu.

Oto kilka przykładów utrzymania czystości w nowej rzeczywistości:

• Przedmioty często dotykane, takie jak klamki, włączniki światła, blaty i urządzenia są czyszczone i dezynfekowane kilka razy dziennie. W obiektach, w których pracuje wiele osób, takich jak hotele i sklepy detaliczne, przedmioty te mogą być czyszczone i odkażane wiele razy na godzinę.

• Głębokie czyszczenie jest wykonywane częściej.

• Technologie dezynfekcji, takie jak światło UV, są używane w wielu różnych środowiskach, w których wcześniej nie były używane.

• Popularność technologii autonomicznych i innych innowacji znacząco wzrosła, nie tylko ze względu na ich skuteczność czyszczenia, ale także dlatego, że skracają czas, jaki ludzie muszą spędzać w miejscach, które mogą być zanieczyszczone. Na przykład autonomiczne automaty szorująco-zbierające do podłóg czyszczą alejki sklepowe, korytarze i inne duże, otwarte przestrzenie, dzięki czemu personel sprzątający może w tym czasie skupić się na przestrzeniach często dotykanych, takich jak toalety.

Psychologiczny - zdobywanie zaufania poprzez zapewnienie bezpieczeństwa

Podczas gdy podwyższone standardy czystości znacznie wpłynęły na operacje sprzątania, największą zmianą, jaką przyniósł COVID-19, jest zmiana psychologiczna. Obecnie czystość jest najlepszą wskazówką dla klientów, gości i pracowników, że przestrzeń jest bezpieczna.

W ankiecie dotyczącej bezpieczeństwa i czystości przeprowadzonej w 2020 r. Firma Deloitte Consulting wykazała, że każdy ma nowe oczekiwania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i że „opinia ludzi na temat bezpieczeństwa jest binarna - prowadzi to albo do wzrostu zaufania, albo do jego utraty”. W tych ramach „bezpieczeństwo i czystość przeszły z zakładanych pozycji do pojedynczych punktów awarii”.

Ten nowy sposób myślenia oznacza, że po prostu nie ma drugiej szansy. Zapewnienie bezpieczeństwa jest warunkiem sukcesu organizacji - jeśli klienci nie czują się bezpiecznie, nie będą patronować firmie, a jeśli pracownicy nie będą czuli się bezpiecznie, stracą zaufanie do kierownictwa, a ich produktywność ucierpi.

 

Następstwa nowego zakresu sprzątania

Jak wspomnieliśmy wcześniej, ta zmiana stereotypu wpływa na każdą firmę w każdej branży. Poniższa tabela zawiera tylko kilka przykładów:

 

Branża

 • Logistyka

 

 Najważniejszy cel sprzątania

 • Zapewnienie bezawaryjnej, bezpiecznej i wydajnej  pracy.

Funkcjonalne skutki COVID-19

 • Wzrost częstotliwości czyszczenia stołówek, szatni biur, stanowisk logistycznych.
 • Dezynfekowanie często dotykanych powierzchni w tym pojazdów i urządzeń
 • Systematyczne informowanie pracowników o procedurach utrzymania czystości

Psychologiczne skutki COVID-19

 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników i osób odwiedzających.

Branża

 • HoreCa

Najważniejszy cel sprzątania

 • Dbanie o dobre samopoczucie gości.

Funkcjonalne skutki COVID-19

 • Wzrost częstotliwości czyszczenia holów, jadalni sal ćwiczeń i innych przestrzeni przeznaczonych do wspólnego użytku.
 • Dezynfekowanie często dotykanych powierzchni, takich jak klamki, przyciski w windach, i poręcze
 • Wykonywanie prac porządkowych w sposób widoczny i udostępnianie informacji dotyczących czyszczenia

Psychologiczne skutki COVID-19

 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród gości i personelu
 • Oraz kreowanie wizerunku marki opartego na gwarancji czystości i bezpieczeństwa.

Branża

 • Edukacja

Najważniejszy cel sprzątania

 • Tworzenie zdrowego otoczenia sprzyjającego nauce.

Funkcjonalne skutki COVID-19

 • Wzrost częstotliwości czyszczenia sal lekcyjnych, kawiarenek, sal gimnastycznych
 • Dezynfekowanie często dotykanych powierzchni, takich jak klamki, poręcze przedmioty materiały przeznaczone do wspólnego użytku
 • Bieżące informowanie uczniów i ich rodzin o obowiązujących zasadach i praktykach w zakresie utrzymywania czystości

Psychologiczne skutki COVID-19

 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, ich rodzin i całej społeczności.
 
Bez względu na to, w jakiej branży działasz, dostosowanie się do tego nowego zakresu sprzątania przyniesie następujące pytania i wyzwania:
 • Jakie procedury wdrożyć?
 • Jakich środków czyszczących należy użyć?
 • Jak wesprzeć personel sprzątający i zapewnić mu bezpieczeństwo?
 • Jak poradzić sobie ze zwiększoną potrzebą sprzątania w tym samym czasie i przy ograniczonej liczbie pracowników?

Od ponad 100 lat eksperci w dziedzinie czyszczenia w firmie Nilfisk współpracują z klientami, aby rozwiązywać takie i podobne problemy. Zapraszamy do przyłączenia się do rozmowy o tym, jak my jako branża możemy wspólnie sprostać tym bezprecedensowym wyzwaniom.

2. Zaawansowane technologie

Wyzwania związane ze zmianą stereotypu wymagają rozwiązań, które uczynią tę zmianę możliwą. Postęp technologiczny jest kluczem do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, w której wymóg bardziej rygorystycznych procedur i większej częstotliwości sprzątania zderza się z presją czasu i kosztów.

Firma Nilfisk od 114 lat jest jednym z czołowych producentów urządzeń czyszczących, które są szybkie, wysoko wydajne, bezpieczne i intuicyjne w obsłudze. Wprowadziliśmy do naszej oferty kilka nowych rozwiązań, które wychodzą naprzeciw rosnącym obecnie wymaganiom:

 • Nasze autonomiczne maszyny szorująco-zbierające potrafią pracować samodzielnie, dzięki czemu personel sprzątający może poświęcić czas na obsługę miejsc krytycznych wymagających czyszczenia ręcznego. W 2021 roku wyposażyliśmy automaty szorujące w nowy moduł, który umożliwia usuwanie brudu i zanieczyszczeń, równocześnie dezynfekując powierzchnie przy zastosowaniu promieniowania UV-C.
 • Nasze myjki dokładnie odkażają otoczenie i pozwalają szybko wyczyścić miejsca o utrudnionym dostępie.
 • Nasze cyfrowe systemy zarządzania flotą pozwalają dokumentować procesy czyszczenia dla zapewnienia jednakowych wyników i obniżenia kosztów.

A to dopiero początek. Wspólnie z naszymi kontrahentami będziemy nadal korzystać z siły technologii i opracowywać nowe rozwiązania, które pozwolą nam czyścić wydajniej, bezpieczniej i w sposób przyjazny dla środowiska.

Dlaczego technologia jest tak ważna

Jak wspominaliśmy już w naszym artykule „Szersza perspektywa w postrzeganiu roli czystości”, poziom wyjściowy czystości jest obecnie wyższy niż miało to miejsce wcześniej, ponieważ ludzie potrzebują pewności, że każda przestrzeń, do której wchodzą, jest bezpieczna.

W przypadku wielu firm trudność polega na tym, że te wyższe standardy, w tym częsta dezynfekcja, muszą być spełnione bez wydłużania czasu i zwiększania kosztów czyszczenia. Ta zwiększona presja czasowa wynikająca z bardziej rygorystycznych procedur stawia budżety pod jeszcze większą presją niż wcześniej. Nie mając dodatkowego czasu ani budżetu na sprzątanie, firmy muszą zwiększyć wydajność przy pomocy istniejących zasobów pracowniczych.

I tutaj wkracza z pomocą technologia. Odpowiedni sprzęt może pomóc Twojemu zespołowi pracować szybciej i wydajniej, aby sprostać dzisiejszym zwiększonym wymaganiom. Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

 
Tech Enhanced A

Autonomiczne rozwiązania czyszczące

Autonomiczne rozwiązania czyszczące, zwane również robotami czyszczącymi, to maszyny, które mogą wykonywać pracę samodzielnie, bez konieczności wsparcia ze strony człowieka. Przewiduje się, że światowy rynek robotów czyszczących będzie rósł do 2025 r. co roku o prawie 15%, głównie dzięki zwiększonemu zastosowaniu maszyn do czyszczenia podłóg w środowiskach przemysłowych. Najpopularniejszym rodzajem autonomicznego rozwiązania czyszczącego w środowiskach komercyjnych i przemysłowych jest autonomiczna maszyna szorująco-zbierająca. Maszyny te są szeroko rozpowszechnione, ponieważ:

 • Uwalniają czas personelu sprzątającego, aby mogli skupić się na często dotykanych powierzchniach, które muszą być czyszczone ręcznie.
 • Gwarantują spójne wyniki na dużych powierzchniach, które są trudne do osiągnięcia przez ludzi
 • Chronią personel sprzątający, minimalizując czas, jaki sprzątacze muszą spędzać w zaludnionych obszarach
 • Oferują dodatkowe, ulepszone możliwości dezynfekcji, na przykład poprzez moduły do dezynfekcji światłem UV-C 

Przykłady zastosowania autonomicznych maszyn czyszczących - Lotniska

W czerwcu 2020 r. Lotnisko Pearson w Toronto w Kanadzie rozpoczęło wdrażanie programu „Zdrowe lotnisko”, aby „być gotowym na nowe realia podróży lotniczych i przewodzić branży lotniczej w rozwijaniu przyszłości zdrowych korytarzy podróżnych”. Jednym z elementów programu jest wprowadzenie innowacyjnych osiągnięć technologicznych, w tym autonomicznych maszyn do czyszczenia podłóg Nilfisk Liberty SC50.

 
3. Przejrzyste i widoczne działania

Przed pandemią sprzątanie było działaniem drugoplanowym, zwykle przeprowadzanym tak, aby było jak najbardziej dyskretne. Była to również czynność domniemana, chyba że istniały dowody wskazujące na to, że jest inaczej. Na przykład, jeśli wszedłeś do restauracji lub pokoju hotelowego i wszystko wyglądało na czyste, mogłeś założyć, że tak właśnie jest. Zacząłbyś kwestionować czystość, a może i własne zdrowie i bezpieczeństwo, dopiero gdybyś zobaczył brud na podłodze lub włosy pod prysznicem.

Dziś sytuacja jest odwrotna.

Nie zakłada się już z góry, że jest czysto, ludzie chcą dowodu, że każde miejsce, do którego wchodzą, jest czyste. Aby to udowodnić, firmy muszą pozwolić ludziom zobaczyć ich operacje utrzymania czystości. Innymi słowy, sprzątanie przenosi się zza kulis na pierwszy plan sceny.


Czego potrzebują ludzie, aby czuć się bezpiecznie

W obecnej sytuacji czystość stała się istotnym elementem doświadczeń związanych z marką, takim który może pomóc jej zbudować dobrą reputację lub ją zniszczyć.

Jak wskazaliśmy w naszym artykule „Szersza perspektywa w postrzeganiu roli czystości”, czystość i bezpieczeństwo to pojedyncze punkty niepowodzenia, co oznacza, że firmy, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa i czystości, nie dostaną drugiej szansy. Z drugiej strony firmy, które z powodzeniem zapewniają ludziom poczucie bezpieczeństwa, zdobędą ich zaufanie i powtórzą transakcje.

A więc czego potrzebują ludzie, aby czuć się bezpiecznie?

Ankieta przeprowadzona w 2020 r. przez firmę Deloitte Consulting dotycząca bezpieczeństwa i czystości w branżach konsumenckich pokazała, że najważniejsze rzeczy, których oczekują konsumenci i pracownicy, to widoczność i przejrzystość praktyk sprzątania: 60% respondentów stwierdziło, że stała obecność widocznych wysiłków w czyszczeniu była najważniejszym aspektem podczas angażowania się w doświadczenie.

 
New Scope A

A oto kilka innych ustaleń Deloitte:

 • 82% klientów uważa, że dodatkowe kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników „muszą być na miejscu” lub „zwiększyłyby prawdopodobieństwo” odwiedzenia firmy.
 • 73% pracowników czułoby się pewniej, gdyby obserwowało aktywne sprzątanie.

Jak widać z powyższych ustaleń, zarówno widoczne środki czystości, jak i odpowiednia komunikacja są teraz uważane za kluczowe dla bezpieczeństwa. W poniższej tabeli podsumowano priorytety bezpieczeństwa klientów i pracowników. Jak widać, nie wystarczy już dokładnie i profesjonalnie posprzątać - trzeba pokazać swoją pracę.

 

1503 Table Dimension3 Part1 Poland 1128X685px PL LOW
 
 
4. Zrównoważenie potrzeb
Kryzys COVID-19 przypomniał nam, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, nie tylko jako ludzie, ale jako mieszkańcy jednej planety. Świadomość potrzeby zrównoważonych rozwiązań rośnie od lat i obecnie jesteśmy w punkcie, w którym zrównoważony rozwój staje się podstawowym wymogiem w oczach klientów, pracowników i inwestorów.

Kwestie związane z klimatem nadal dominują, ponieważ świat dąży do bardziej ekologicznej gospodarki, jednocześnie pandemia wyniosła równie wysoko zdrowie i bezpieczeństwo. Jako dostawca sprzętu czyszczącego odpowiadamy za opracowywanie produktów, które są jeszcze bardziej ekologiczne niż te dostępne obecnie na rynku, aby nasi klienci mogli sprzątać zgodnie z wyższym standardem bez szkody dla środowiska.

Równocześnie z koniecznością prowadzenia na większą skalę działań w zakresie utrzymania czystości rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania bezpieczne dla środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój staje się powszechnie obowiązującym wymogiem, a naszym zadaniem jako producenta jest tworzenie rozwiązań, które pomogą zadbać o przyszłość naszej planety.

Wiele firm odczuwa obecnie znaczną presję czasu i kosztów. Oznacza to, że rozwiązania zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju muszą być równocześnie opłacalne i wysoko wydajne.

Ze swojej strony prowadzimy szeroko zakrojone działania o profilu ekologicznym. Nasze technologie, takie jak SmartFlowTM i EcoFlexTM, zapewniają niezmiennie skuteczne czyszczenie przy minimalnym zużyciu wody i detergentu. Zaprojektowaliśmy pierwszy na rynku automat szorująco-zamiatający w wersji hybrydowej i z akumulatorem ePower. Nieustannie dążymy do poprawy wydajności sprzątania jako sposobu na zwiększenie efektywności paliwowej.

Zobowiązaliśmy się do ochrony środowiska naturalnego i ograniczenia do minimum wpływu każdego elementu łańcucha dostaw na zmiany klimatyczne, tak aby nasi klienci byli gotowi stawić czoła wyzwaniom przyszłości - zarówno wynikającym z przepisów branżowych, jak i oczekiwań klientów. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy kontynuować rozwój inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań.

 

Jak zrównoważyć operacje czyszczenia?

W zrównoważonym rozwoju nie chodzi tylko o wodę i chemikalia. Chociaż ograniczenie wykorzystania tych zasobów jest ważne, jest to również tylko jeden aspekt większej inicjatywy, która obejmuje całą działalność firmy. Zrównoważony rozwój to podróż, a w Nilfisk wierzymy, że jedynym sposobem na pomyślne osiągnięcie znaczących wyników jest przyjęcie podejścia opartego na danych i nauce.

 
Waves 4

Oto model, który pomoże Ci rozpocząć podróż w kierunku zrównoważonego sprzątania

Przeanalizuj swoją bieżące działania:

Przeprowadź pełną analizę bieżących operacji, aby ustalić punkt odniesienia dla zużycia. Ten audyt powinien obejmować zbieranie danych o produktach i procesach, których używasz, jakie posiadasz zapasy, jakie rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju już posiadasz i tak dalej. Dane, które zbierzesz na tym etapie, pozwolą Ci ustalić cele i zmierzyć swoje wyniki.

Zidentyfikuj największy czynnik mający wpływ na Twój ślad węglowy:

Gdy masz już dane o swoim zużyciu, możesz zidentyfikować największy udział w emisji dwutlenku węgla. Czy to zużycie wody i środków chemicznych? Zużycie energii? Przemieszczanie pomiędzy zadaniami? 

Może nie być tak, jak myślisz. Nie zakładaj, że Twój największy wpływ na środowisko ma logistyka lub emisja CO2 z energii elektrycznej. Zdobądź dane.

Przeprowadź ocenę istotności:

Oceny istotności koncentrują się na Twojej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, pomagając określić, które tematy społeczne i środowiskowe są najważniejsze dla Twojej firmy i interesariuszy. Ten krok dostarcza informacji potrzebnych do włączenia zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowej, co pomoże Ci uzyskać poparcie dla swoich inicjatyw i zapewni skupienie się na tym, gdzie możesz wywrzeć największy wpływ.

Przedstaw biznesowe uzasadnienie dla integracji zrównoważonego rozwoju do swojej podstawowej działalności:

Zrównoważony rozwój wykracza poza pojedyncze działanie. Firmy odnoszące największe sukcesy sprawiają, że jest to część ich działalności. Oto sześć głównych korzyści płynących z wbudowanych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju według Harvard Business Review:  

 • Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez zaangażowanie interesariuszy
 • Poprawa zarządzania ryzykiem
 • Wspieranie innowacji
 • Poprawa wyników finansowych
 • Budowanie lojalności klientów
 • Przyciąganie i angażowanie pracowników

Jeśli skupisz się tylko na ryzyku, pozostaniesz w trybie reaktywnym. Koncentrując się na możliwościach i działając proaktywnie, podnosisz poprzeczkę. Korzyści - i zyski - pochodzą z integracji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju z podstawową działalnością.

Wyznacz swoje cele i opracuj plany, aby je osiągnąć:

Po określeniu największych szans i możliwości realizacji planów w zakresie zrównoważonego rozwoju możesz wyznaczyć swoje cele i zaplanować ich realizację. Zalecamy ustalenie konkretnych celów opartych na danych. Możesz wprowadzić drobne poprawki w wielu obszarach, ale będziesz mieć większy wpływ, jeśli skoncentrujesz swoje wysiłki.

Oto model, który pomoże Ci rozpocząć podróż w kierunku zrównoważonego sprzątania

Przeanalizuj swoją bieżące działania:

Przeprowadź pełną analizę bieżących operacji, aby ustalić punkt odniesienia dla zużycia. Ten audyt powinien obejmować zbieranie danych o produktach i procesach, których używasz, jakie posiadasz zapasy, jakie rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju już posiadasz i tak dalej. Dane, które zbierzesz na tym etapie, pozwolą Ci ustalić cele i zmierzyć swoje wyniki.

Zidentyfikuj największy czynnik mający wpływ na Twój ślad węglowy:

Gdy masz już dane o swoim zużyciu, możesz zidentyfikować największy udział w emisji dwutlenku węgla. Czy to zużycie wody i środków chemicznych? Zużycie energii? Przemieszczanie pomiędzy zadaniami? 

Może nie być tak, jak myślisz. Nie zakładaj, że Twój największy wpływ na środowisko ma logistyka lub emisja CO2 z energii elektrycznej. Zdobądź dane.

Przeprowadź ocenę istotności:

Oceny istotności koncentrują się na Twojej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, pomagając określić, które tematy społeczne i środowiskowe są najważniejsze dla Twojej firmy i interesariuszy. Ten krok dostarcza informacji potrzebnych do włączenia zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowej, co pomoże Ci uzyskać poparcie dla swoich inicjatyw i zapewni skupienie się na tym, gdzie możesz wywrzeć największy wpływ.

Przedstaw biznesowe uzasadnienie dla integracji zrównoważonego rozwoju do swojej podstawowej działalności:

Zrównoważony rozwój wykracza poza pojedyncze działanie. Firmy odnoszące największe sukcesy sprawiają, że jest to część ich działalności. Oto sześć głównych korzyści płynących z wbudowanych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju według Harvard Business Review:  

 • Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez zaangażowanie interesariuszy
 • Poprawa zarządzania ryzykiem
 • Wspieranie innowacji
 • Poprawa wyników finansowych
 • Budowanie lojalności klientów
 • Przyciąganie i angażowanie pracowników

Jeśli skupisz się tylko na ryzyku, pozostaniesz w trybie reaktywnym. Koncentrując się na możliwościach i działając proaktywnie, podnosisz poprzeczkę. Korzyści - i zyski - pochodzą z integracji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju z podstawową działalnością.

Wyznacz swoje cele i opracuj plany, aby je osiągnąć:

Po określeniu największych szans i możliwości realizacji planów w zakresie zrównoważonego rozwoju możesz wyznaczyć swoje cele i zaplanować ich realizację. Zalecamy ustalenie konkretnych celów opartych na danych. Możesz wprowadzić drobne poprawki w wielu obszarach, ale będziesz mieć większy wpływ, jeśli skoncentrujesz swoje wysiłki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl